Sommerlukket: 01.06.2018 til 15.08.2018 (begge dage inkl.)

Efterårsferie 2018: Uge 42

Juleferie: 20.12.2018 til 02.01.2019 (begge dage inkl.)

Vinterferie 2019: Uge 7