Sommerlukket: 23.06.2017 til 04.08.2017 (begge dage inkl.)

Efterårsferie 2017: Uge 42

Juleferie: 21.12.2017 til 02.01.2018 (begge dage inkl.)

Vinterferie 2018: Uge 7